Menü Bezárás

EGYÜTTMŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Tartalomjegyzék

1. Általános tudnivalók
2. Az Eladó adatai
3. Jogi keret
4. Alapvető rendelkezések
5. Érvényesség
6. Adatvédelem és Adatkezelési Szabályzat
        6.1. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása
        6.2. Reklámküldemények és ajánlatok
        6.3. Személyes adatainak módosítása és törlése
        6.4. Biztonság
        6.5. Gyermekek személyes adatai
        6.6. Internetes böngészőkben használt cookie-k
        6.7. A Webshoppal kapcsolatos technikai információk
        6.8. Az adatkezelő adatai
7. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
8. A szerződés megkötése
9. A megrendelések feldolgozása és határidők
10. Árak és fizetési feltételek
11. Szállítási és postázási feltételek
12. Garancia, jótállás
13. Tulajdonjog fenntartása
14. A megrendelés módosítás, elállás joga
15. A Vevő további jogai, jogorvoslati lehetőségek
16. Promóciós utalványok beváltása
17. Az Eladó rendezvényei
18. Hivatkozások és linkek
19. Szerzői jog és védjegy jog
20. Felelősségnyilatkozat, felelősség kizárás
21. Panaszkezelés
22. Egyéb rendelkezések, alternatív vitarendezés

Akkor is, ha ezen Együttműködési Feltételeknek fordításai készültek, jogilag a német nyelvű szöveg a mérvadó.

1. Általános tudnivalók
A jelen Együttműködési Feltételek (a továbbiakban: “EMF”) tartalmazzák a BIOLOGIKA VERLAGSANSTALT (részletek a 2. pontban, továbbiakban: “Eladó”) által üzemeltetett biologikaverlag.de weboldal és a Biologika Szerv Atlasz Webáruház (továbbiakban: Webshop) használatára vonatkozó Együttműködési Feltételeket.
      Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

2. Az Eladó adatai
BIOLOGIKA VERLAGSANSTALT
Egy üzem a Németország Királyságban (Königreich Deutschland, KRD)
A KRD állampolgárainak és KRD-hozzátartozóknak
Székhely: Petersplatz 6., Lutherstadt Wittenberg, Königreich Deutschland
E-mail cím: webshop (et) biologikaverlag.de
Weboldal: www.biologikaverlag.de
Telefon: +36 (70) 284 7304
Üzemtulajdonos: Barnai Csaba Róbert
Felügyeleti hatóság: Königreich Deutschland
Üzemjegyzék-azonosító (BR-ID): 460-B-1741-380
Bankszámla (EUR): Biologika Verlagsanstalt, DE2820 2208 0000 2663 3732, SWIFT/BIC: SXPYDEHHXXX, Bank: BANKING CIRCLE S.A. – German Branch
Königliche Reichsbank: EZA 671839901 

3. Jogi keret
Úgy az Eladó Weboldalának használatával, a Weboldalon való tartózkodás időtartamára (biologikaverlag.de), mint az Eladó által szervezett rendezvényeken való tartózkodásának időtartamára a Vevő ideiglenesen a Németország Királysághoz (KRD) tartozik, és ezzel egyetért. A Vevő ezáltal igénybe veszi a KRD Alkotmányát, törvényeit és joghatóságát, amelyet jogviták esetén a Vevőnek elsődlegesen választania kell. Nem keletkeznek további jogok, kötelezettségek és költségek. Itt elolvashatja és tanulmányozhatja a Königreich Deutschand Alkotmányát MAGYAR nyelven.

4. Alapvető rendelkezések
4.1. A jelen Együttműködési Feltételek kiterjednek a biologikaverlag.de weboldal és azon belül a Webshop használatára, a leadott rendelésekre, a rendelések teljesítésére valamint az adatkezelésre. Az Eladó fenntartja a jogot a jelen Együttműködési Feltételek (EMF) és az Adatkezelési Szabályok módosítására, megváltoztatására vagy kiegészítésére. Mivel ezekről nem küldünk külön értesítést, a feltételek változása, a jogszabályi előírások következtében történő változások miatti tájékozódás vagy az esetleges újabb információk beszerzése érdekében látogassa rendszeresen ezt a Weboldalt, olvassa el tájékoztatónkat, adatkezelési és szállítási feltételeinket.
4.2. A biologikaverlag.de weboldal minden elemét, grafikai, design, képi és szöveg elemét szerzői jog védi. Ezen túl, a Biologika logó nemzetközileg bejegyzett védjegy, ezért azok illetéktelen felhasználása komoly jogi következményekkel járhat. Előzetes írásos engedély nélkül a Weboldal és elemei nem használhatók fel, kérjük ezt mindenkor vegye figyelembe.

5. Érvényesség
5.1 Az Eladó jelen Együttműködési Feltételei (a továbbiakban: EMF) valamennyi olyan áruszállítási szerződésre vonatkoznak, amelyet egy fogyasztó vagy vállalkozó (a továbbiakban: Vevő) köt az Eladóval az Eladó Webshopjában elérhető árucikkekre vonatkozóan. Ha Vevőnek vannak saját Együttműködési vagy Általános Szerződési Feltételei, azok alkalmazását – külön írásos megállapodás hiányában – kizárjuk.
5.2 A jelen EMF a jegyek szállítására vonatkozó szerződésekre megfelelően alkalmazandó, kivéve, ha kifejezetten másként nem állapodtak meg. Ebben az összefüggésben a jelen EMF csak az Eladó tételleírásában részletesebben leírt konkrét eseményekre szóló jegyek értékesítését szabályozza, nem pedig ezen események megvalósítását. A rendezvények lebonyolítására kizárólag a Vevő és a szervező közötti kapcsolatra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, illetve adott esetben a szervező ettől eltérő feltételei az irányadóak. Amennyiben az Eladó nem egyben a szervező is, nem felel a rendezvény megfelelő lebonyolításáért, amelyért kizárólag az adott szervező felelős.
5.3 A jelen EMF alkalmazásában fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki túlnyomórészt nem üzleti vagy önálló vállalkozási céllal köt jogügyletet. A jelen EMF értelmében vállalkozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogképes társaság, aki a jogügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének gyakorlása során jár el.

6. Adatvédelem és Adatkezelési Szabályzat

A Königreich Deutschland adatkezelésre vonatkozó irányelveinek megfelelően az Eladó (Adatkezelő) az alábbi tájékoztatást nyújtja az általa üzemeltetett biologikaverlag.de weboldallal és a Biologika Szerv Atlasz Webáruházzal (továbbiakban: Webshoppal) kapcsolatban, és egyéb tevékenységével kapcsolatosan folytatott adatkezelés tekintetében. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a pontot is annak érdekében, hogy megismerje hogyan kezeljük adatait.
Jelen dokumentum tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy az Eladó milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését az Eladó nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jelen jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. Kérjük figyelembe venni, hogy a jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a biologikaverlag.de honlapról hivatkozással érhetőek el, illetve azok nyilatkozatai és feltételei sem vonatkoznak a biologikaverlag.de weboldalra.

6.1. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása
6.1.1. A Weboldal és Webshop használata során csak olyan személyes adatok kerülnek rögzítésre, amelyeket a Vevő önkéntesen bocsát a rendelkezésre, illetve az adatok rögzítéséhez, feldolgozásához, valamint felhasználásához a Vevő hozzájárul. Ebben az esetben a Vevő elfogadja jelen dokumentumban leírt feltételeket.
6.1.2. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a Webshop funkciói, a megrendelések elfogadása és teljesítése csak abban az esetben lehetséges, ha a Vevő az adatait az Eladó részére megadja, és az adatkezeléshez hozzájárul.
6.1.3. A Vevő tudomásul veszi, hogy a kötelezően megadandó adatok hiányában az Eladó nem tudja a Vevő által igénybe venni kívánt szolgáltatást nyújtani, tehát nem tudja például a Webshop rendelést rögzíteni vagy teljesíteni.
6.1.4. A biologikaverlag.de weboldal (továbbiakban: Weboldal) meglátogatása és használata során az Eladó szervere bizonyos adatokat automatikusan – rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból – eltárol. Ezek az adatok: a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, esetleg a küldő weboldal, ahonnan az Eladó Weboldalát elérte, azok az oldalak, amelyeket a Weboldalon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a Weboldal eléréséhez vagy a Weboldal használatához használt. Ezen adatokból a Weboldallátogatottságára és a Vevő érdeklődési körére lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználása nem történik. Fontos, ezek az adatok, szavak, linkek mindig név nélkül kerülnek rögzítésre. Az Eladó kijelenti, hogy a személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.
6.1.5. Amennyiben a Vevő kifejezetten személyes adatokat bocsát az Eladó rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg a Vevő hozzájárulását meghaladva az Eladó nem rögzíti, nem használja fel, és nem adja tovább, nem szolgáltatja ki harmadik személynek. E kikötés vonatkozásában kivételt képez, ha azt a Königreich Deutschland jogszabálya, hatósága, vagy bírósága elrendeli.
6.1.6. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó által kezelt személyes adatokat az Eladó munkavállalói (céges ügyfelek adataira vonatkozó titoktartásra kötelezett szerződéses munkavállalói) megismerhetik az adatokat, az adatkezelési feladat teljesítéséhez szükséges mértékben.

6.2. Reklámküldemények és ajánlatok
6.2.1. Reklámküldemények és ajánlatok küldése céljából az Eladó kizárólag a Vevő külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén kezeli az adatokat. A Vevő a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy az Eladó 2. pontban rögzített elérhetőségein bármikor megtilthatja, hogy részére az Eladó a továbbiakban hírlevelet vagy reklámküldeményt küldjön.
6.2.2. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webshop használata során az Eladó profilalkotást végezhet a Webshop látogatóinak, az érdeklődők személyre szabottabb, eredményesebb kiszolgálása és értesítése érdekében. Ez a tevékenység a kizárólag jobb Felhasználói élmény nyújtása céljából történik és a Vevőre nézve könyvek, tanfolyamok egyedi kedvezmény akciók (alkalmi kedvezmények) ajánlásán kívül más következménnyel nem jár.

6.3. Személyes adatainak módosítása és törlése
Amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn, úgy a rögzített adatokat az Eladó törli a nyilvántartásából. Természetesen a Vevő is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból, illetve bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására vonatkozóan. Ez esetben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, e-mailben (webshop et biologikaverlag.de) tud kapcsolatba lépni a Weboldal üzemeltetőjével. Informálódni, tájékozódni – például szerepelnek-e adatok a Vevővel kapcsolatban az Eladó nyilvántartásában, és ha igen, melyek ezek, valamint miként kezeli – szintén a fenti elérhetőségeken lehet.

6.4. Biztonság
6.4.1. Az Eladó a Vevő által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, óvintézkedéseket tesz azok védelme – elvesztésük, illetéktelen felhasználásuk vagy módosításuk megakadályozása – érdekében. Az Eladó azon szerződéses partnerei, akik alvállalkozóként – Vevő hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek Vevő adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.
6.4.2. Az Eladó az adatkezelést akként végzi, hogy annak során biztosítsa a Vevő magánszférájának védelmét. Az adatkezelő az adatokat a technológia állásának leginkább megfelelő információtechnológiai megoldásokkal védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
6.4.3. A PayPal használatával történő fizetés a PayPal biztonságos rendszerében valósul meg. Fizetéshez használt adatokat a biologikaverlag.de weboldal nem tárol el, és bankkártya adatok nem jutnak el az Eladóhoz.

6.5. Gyermekek személyes adatai
A Vevő a Webshop használatával akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli ember a Webshopban nem vásárolhat, hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az Eladónak nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így a Vevő szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.
A megadott adatok valóságáért a Vevő tartozik felelősséggel. Az Eladónak nem áll szándékában 14 éven aluli gyerekektől vagy 16 év alatti fiatalkorúaktól személyes adatot kérni. Amennyiben 14 év alatti gyermek és 16 év alatti fiatalkorú szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat jutatott el az Eladó-nak, akkor ezen adatok törlése érdekében a jelen dokumentum 2. pontjában felsorolt címek alatt fordulhat az Eladóhoz. Ebben az esetben az Eladó a gyermek, illetve a fiatalkorú adatait azonnal törli a nyilvántartásból.

6.6. Internetes böngészőkben használt cookie-k
6.6.1. A Weboldal használatának megkönnyítése céljából az Eladó anonim látogatásazonosítót, ún. “cookie”-kat (más néven sütiket) használ. A cookie-k kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról a Vevő számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával. Az Eladó által használt cookie-k csak és kizárólag a Weboldal működéséhez, a Felhasználói élmény biztosításához szükségesek, a Vevő személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. Ettől függetlenül, a böngészőprogram beállításával a Vevő kiküszöbölheti a cookie-k telepítését a merevlemezre. A tárolt cookie-k bármikor eltávolíthatók a gépről az átmeneti internet fájlok törlésével.
6.6.2. A Weboldal és a Webshop használatával a Vevő hozzájárul látogatási adatainak rögzítéséhez, tárolásához és feldolgozásához a jelen tájékoztatóban meghatározott módon és célokra. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Vevő korábban már látogatást tett a hirdető weboldalán, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Vevőnek külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A Felhasználók Hirdetéseket blokkoló böngésző használatával vagy a böngészőjükben a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.
Alkalmazott cookie-k: analitika, követés cookie, webhelyen keresztüli követés cookie, bejelentkezési, Felhasználó azonosító session cookie. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

6.7. A Webshoppal kapcsolatos technikai információk
6.7.1. A Webshop használata során előfordulhat, hogy NEM személyhez kötődő információk rögzítésre kerülnek, mint például a Vevő által használt webböngésző típusa, annak a honlapnak a címe, ahonnan Webshop oldalára eljutott, stb. – ezeket az adatokat az Eladó nem nevesített (anoním) módon tárolja. A Webshop a Google Inc. („Google”) által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google sütiket („cookie”-kat), az érintett számítógépén elhelyezett apró adatfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a Weboldal használatának elemzését, természetesen nem nevesített módon. A sütik által generált, a Weboldal használatára vonatkozó nem személyhez köthető információkat a Google az Amerikai Egyesült Államokban található szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a Weboldal használatának értékelésére, elemzésére, a Weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló statisztikai kimutatások Eladó számára történő összeállítására, valamint a Weboldalon történő és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja – természetesen szintén nem nevesített módon. A Google által az Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: www.google.com/analytics Más sütik külső weboldalakhoz – mint például a Facebook-hoz „like” vagy „share” funkciók Weboldalon történő használatán keresztül –, illetve a Google Remarketing alkalmazásához is kapcsolódhatnak.
6.7.2. A Google Remarketing használata során az Eladó egy sütit helyez el a Vevő számítógépén, amely segítségével a böngészője egyedileg (de nem nevesített módon) azonosítható lesz. A Google ennek segítségével ismeri fel, ha a Vevő korábban már látogatást tett a Webshopban, így az ahhoz kapcsolódó hirdetéseket jeleníthet meg a Vevő számára, más, külső tartalmi szolgáltatók weboldalán. Az Vevő bármikor letilthatja ezt a funkciót a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló hivatalos oldalon: google.com/ads/preferences/ A Google soha nem kapcsolja össze a Vevő IP címét a Google által tárolt egyéb adataival. A Vevő IP címe anoním módon kerül tárolásra, így személyes adataival nem összekapcsolható. A Vevő böngészője beállításával letilthatja a sütik használatát, azonban ebben az esetben nem tudja kihasználni a Webshop összes funkcióját.
6.7.3. Facebook Plug-in bővítmények: A Weboldalon előfordulhatnak a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) által működtetett Plug-in bővítmények. Ilyen Plug-in bővítmény lehet a Facebook „Like” gomb. Amennyiben a Weboldal valamely oldalára ilyen Plug-in bővítményt helyeztek, úgy a Vevő által használt Internet böngésző közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook szerverével, és e kapcsolat révén a Plug-in megjelenik a Felhasználó képernyőjén. A beágyazott Plug-in és a Facebook közötti direkt kapcsolat következtében a Facebook szervere értesítést kap arról, hogy Felhasználó a Weboldal mely részét látogatta meg. Amennyiben Ön csatlakozott a Facebook-hoz és a Weboldal látogatása közben épp be van jelentkezve a Facebook-on, a Facebook ezen információt hozzárendeli az Ön saját Facebook Felhasználói oldalához. Amennyiben használja valamely Plug-in funkciót (pl. „like” gombra történő kattintás vagy hozzászólás küldése), a használattal kapcsolatos információk szintén rögzítésre kerülnek az Ön Facebook Felhasználói oldalával kapcsolatban. A Facebook részéről történő adatkezeléssel kapcsolatos további információk, valamint tájékoztatás a személyes adatainak védelméhez fűződő jogairól és ezzel kapcsolatos lehetőségeiről a Facebook vonatkozó adatvédelmi szabályzatában érhetőek el. Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Facebook hozzárendelje az Ön Facebook Felhasználói oldalához a jelen Weboldal meglátogatásának tényét és az ezzel kapcsolatos más adatokat, akkor a Weboldal meglátogatását megelőzően ki kell jelentkeznie a Facebook-ról.
6.7.4. Facebook hozzászólások sütijei – A Webshopban a Vevőnek lehetősége van a Facebook alkalmazásán keresztül hozzászólásokat megjeleníteni. A hozzászólás elküldésével a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy hozzászólását az Eladó nyilvántartsa (a Facebook regisztrációjához kapcsolódó nevével és fényképével – a mindenkori Facebook alapvető és nyilvános Felhasználói információkkal – együtt), kezelje, Webshopjában megjelenítse. Facebook használatával kapcsolatban lásd még a következő bekezdést.
6.7.5. Vásárlói értékelések – A Webshopban a Vevőnek lehetősége van a termékeket és szolgáltatásokat értékelni. Az értékelés elküldésével a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy értékelését az Eladó a Webshopban megjelenítse, termékei vagy cége hirdetéseiben, illetve ajánlattevői tevékenysége során – akár szerkesztve is – felhasználja. Az elküldött értékeléssel az Eladó szabadon rendelkezik, ezt az érintett az értékelés elküldésével tudomásul veszi.

6.8. Az adatkezelő adatai
6.8.1. Az Adatkezelő, az adatkezelésért felelős azonos az Eladóval:
BIOLOGIKA VERLAGSANSTALT
Egy üzem a Németország Királyságban (Königreich Deutschland, KRD)
A KRD állampolgárainak és KRD-hozzátartozóknak
Székhely: Petersplatz 6., Lutherstadt Wittenberg, Königreich Deutschland
E-mail cím: webshop (et) biologikaverlag.de
Weboldal: www.biologikaverlag.de
Telefon: +36 (70) 284 7304
Üzemtulajdonos: Barnai Csaba Róbert
Felügyeleti hatóság: Németország Királyság
Üzemjegyzék-azonosító (BR-ID): 460-B-1741-380
Bankszámla (EUR): Biologika Verlagsanstalt, DE2820 2208 0000 2663 3732, SWIFT/BIC: SXPYDEHHXXX, Bank: BANKING CIRCLE S.A. – German Branch
Königliche Reichsbank: EZA 671839901
6.8.2. Az Eladó nyilvános címének, telefonszámának vagy e-mailcímének marketing célú felhasználása tilos, a nem kívánt spam üzenetek küldői büntetésre kerülnek. Kifejezetten fenntartjuk a jogot, hogy e tilalom megszegése esetén jogi lépéseket tegyünk az úgynevezett spam e-mailek küldőivel szemben.

7. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
7.1. A Webshopban az Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek – esetleges fényképezési lencse torzulásoktól eltekintve – a valóságnak megfelelnek, nem illusztrációként szolgálnak.
7.2. Az Eladó Webshopjában a Biologika Szerv Atlasz könyv változatait lehet megrendelni, személyes könyv átvételre csak esetenként, külön megegyezés szerint van lehetőség.
7.3. A Webshopban feltüntetett könyv árak nem tartalmaznak ÁFÁ-t, és nem tartalmazzák a postázási vagy futárszolgálat költségeit. A szállítási költséget a Webshop külön számolja fel és azok mindenkor a postai díjszabáshoz vagy aktuális csomagküldés árakhoz igazodnak. Miután a Vevő a postázási adatokat megadta, a fizetendő postaköltséget a Webshop megmutatja.
7.4. Utánvétes megrendelés esetén a Vevő a postaköltséget és a könyv árát a postásnak fizeti meg.
7.5. Átutalásos vagy bankkártyás fizetés esetén a végösszeget kell utalni (tehát a postaköltséget is előre el kell utalni), mert a könyvet csak a Megrendelés összegének beérkezése után postázzuk.
7.6. A Webshopban feltüntetett termékekre az Eladó csomagolási díjat nem számol fel. Ha a Vevő külön díjért különlegesen vastag, nagy csomagolásban kéri a terméket azt a megjegyzés rovatban kell jelezni.

8. A szerződés megkötése
8.1. Az Eladó Webshopjában található termékleírások nem minősülnek az Eladó részéről kötelező érvényű ajánlatnak, hanem a Vevő által tett kötelező érvényű ajánlat benyújtására szolgálnak.
8.2. A Vevő az ajánlatát (továbbiakban: Megrendelés) az Eladó Webshopjába integrált online megrendelőlapon keresztül nyújthatja be. Ennek során, miután a kiválasztott árukat a virtuális kosárba helyezte és az elektronikus rendelési folyamaton végigment, a Vevő a rendelési folyamatot lezáró gomb megnyomásával jogilag kötelező érvényű szerződéses ajánlatot tesz a kosárban szereplő áruk tekintetében. A Vevő e-mailben is benyújthatja ajánlatát az Eladónak.
8.3. Az Eladó a Vevő ajánlatát öt napon belül elfogadhatja a Vevőnek e-mailben megküldött megrendelés-visszaigazolással, vagy a megrendelt áru Vevő részére történő kiszállításával, amely esetben az áru Vevő általi kézhezvétele az irányadó, vagy a Vevő Megrendelését követően a Vevőtől történő fizetési felszólítással. Ha a fent említett alternatívák közül több is létezik, a szerződés abban az időpontban jön létre, amikor a fent említett alternatívák közül az egyik előbb bekövetkezik. Az ajánlat elfogadásának határideje az ajánlat elküldését követő napon kezdődik és az ajánlat elküldését követő ötödik nap lejártával ér véget. Ha az Eladó a fent említett határidőn belül nem fogadja el a Vevő ajánlatát, ez az ajánlat elutasításának minősül, aminek következtében a Vevő már nincs kötve a szándéknyilatkozatához.
8.4. A “bankkártyás fizetés” fizetési mód kiválasztása esetén a fizetés feldolgozása a Stripe (Stripe Payments Europe Limited C/O A&L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay Dublin 1, Dublin Website: www.stripe.com) nevű pénzforgalmi szolgáltatón keresztül történik, amely a szerződés teljesítése szempontjából a szerződő felek teljesítési megbízottjának minősül. A Stripe Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelmi Szabályzat állandóan elérhető a https://stripe.com/gb/privacy weboldalon, amelyet a Felek elolvastak és elfogadtak. Az Eladó nem vállal felelősséget a harmadik fél által nyújtott fizetési szolgáltatások használata során esetlegesen felmerülő hibákért.
8.5. A Weboldalon elérhető és a Szerződés alapjául szolgáló Együttműködési Feltételeket a Vevő megtekintette, elolvasta, megértette és elfogadta, és azok a Weboldal használatával és az ajánlat megtételével (Megrendelésének leadásával) kötelező érvényűek.
Az Eladó Webshopján keresztül történő ajánlattétel esetén, miután a Vevő a Megrendelést elküldte, az elfogadott ajánlatot, vagyis a létrejött szerződés szövegét (a Megrendelés adatokat) az Eladó tárolja és szöveges formában (e-mailben, az alkalmazott EMF linkjével együtt) elküldi a Vevőnek. Az EMF szövegét a Vevő letöltheti vagy kinyomtathatja – mindeközben kérjük ügyeljen a környezetre.
8.6. Mielőtt az Eladó Webshopjában kötelező érvényű megrendelést adna le, a Vevő a képernyőn megjelenő információk gondos elolvasásával azonosíthatja az esetleges beviteli hibákat. A beviteli hibák jobb felismerésének hatékony technikai eszköze lehet a böngésző nagyító funkciója, amelynek segítségével a képernyő felnagyítható. A Vevő az elektronikus rendelési folyamat során a szokásos billentyűzet- és egérfunkciókkal javíthatja beírásait, amíg a rendelési folyamatot lezáró gombra nem kattint.
8.7. Az Eladó Webshopját a Vevő jelenleg megtekintheti német, angol és magyar nyelven, illetve az Együttműködési Feltételek megtekinthető német, angol és magyar nyelven, azonban a szerződés kizárólag német nyelven kerül megkötésre: jogi szempontból a német nyelvű EMF szövege a mérvadó. (Akkor is, ha a Vevő az angol vagy magyar nyelv megjelenítést választotta a Weboldalon, és ennek következtében angol vagy magyar nyelven kapta meg emailen a feldolgozás visszaigazolását, és a teljesítés visszaigazolását).
8.8. A Megrendelések feldolgozása és a kapcsolatfelvétel általában e-mailben és automatizált megrendelésfeldolgozással történik. A Vevőnek biztosítania kell, hogy az általa a Megrendelés feldolgozásához megadott e-mail cím helyes legyen, hogy az Eladó által küldött e-mailek ezen a címen érkezhessenek. Különösen a spam-szűrők használata esetén a Vevőnek biztosítania kell, hogy az Eladó vagy az Eladó által a Megrendelés feldolgozásával megbízott harmadik felek által küldött valamennyi e-mail kézbesíthető legyen.

9. A Megrendelések feldolgozása és határidők
9.1. Az Eladó a Megrendelést (a Vevő ajánlatának beérkezését és elfogadását) jellemzően néhány percen belül egy automatikus visszaigazoló e-mailben megerősíti. Ezzel létrejött a szerződés. Amennyiben e visszaigazolás öt munkanapon belül a Vevőhöz nem érkezik meg, akkor a Megrendelés az Eladóhoz valamilyen technikai okból nem érkezett meg, az üzlet nem jött létre, és a Vevő természetesen mentesül a fizetési kötelezettség alól. Ez esetben a Vevőnek telefonon érdeklődni kell, és a Megrendelést valószínűleg újból le kell adnia.
9.2. A küldemények postázása munkanapokon 10 és 14 óra között történik.
9.3. Szállítási határidők: Átutalásos és bankkártyás fizetés esetén, a végösszeg beérkezését követően 2 munkanapon belül postázzuk a küldeményt. A szállítás időtartama a postától és távolságtól függő, a postai küldeményt ajánlottan és elsőbbségivel adjuk fel.

10. Árak és fizetési feltételek
10.1. Amennyiben az Eladó Webshopjának termékleírása másként nem rendelkezik, a feltüntetett árak nettó árak, amelyek nem tartalmaznak szállítási költséget, vámokat vagy ÁFÁ-t.
10.2. Amikor a Vevő a Webshopban a Megrendelését összeállítja és pontosan megadja a szállítási címet, akkor a Webshop a termék ára mellett megmutatja az éppen aktuális szállítási díjakat, amit Megrendelés esetén a Vevőnek a termék árával együtt ki kell fizetni. Az Eladó a fizetendő összegről számlát állít ki amelyet megküld a Vevő e-mailcímére.
10.3. Külföldre történő szállítás esetén további költségek merülhetnek fel, amelyeket az Eladó nem vállal és amelyek a Vevőt terhelik. Ezek közé tartoznak például a hitelintézetek általi pénzátutalás költségei (pl. átutalási díjak, árfolyamdíjak) vagy az importvámok vagy adók. Ilyen költségek merülhetnek fel a pénzátutalással kapcsolatban akkor is, ha a szállítás nem az Európai Unión kívüli országba történik, de a Vevő az Európai Unión kívüli országból teljesíti a fizetést.
10.4. Nem minden fizetési mód elérhető minden országban. A Vevőt az Eladó Webshopjában tájékoztatják a fizetési lehetőség(ek)ről, abban a formában, hogy miután a Vevő a postacímet megadta, a Webshop megmutatja mely fizetési opciók állnak rendelkezésére.
10.5. Amennyiben előre, banki átutalással történő fizetésről állapodtak meg, a fizetés a szerződés megkötését követően azonnal esedékes, kivéve, ha a felek későbbi esedékességben állapodtak meg.
10.6. A “bankkártyás fizetés” fizetési mód kiválasztása esetén a fizetés feldolgozása a Stripe (Stripe Payments Europe Limited C/O A&L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay Dublin 1, Dublin Website: www.stripe.com) nevű pénzforgalmi szolgáltatón keresztül történik, amely a szerződés teljesítése szempontjából a szerződő felek teljesítési megbízottjának minősül. A Stripe Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelmi Szabályzat állandóan elérhető a https://stripe.com/gb/privacy weboldalon, amelyet a Felek elolvastak és elfogadtak. Az Eladó nem vállal felelősséget a harmadik fél által nyújtott fizetési szolgáltatások használata során esetlegesen felmerülő hibákért.

11. Szállítási és postázási feltételek
11.1. A könyveket postai küldeményként, csomagként adják fel. A szállítás
Magyarországra díjmentes, az Európai Unión belül változó. Szállítási
idő: általában 2-10 nap. Az Európai Unión kívül a díjak eltérőek
lehetnek. Kérjük, adja meg a postacímet, és a Webshop megmutatja a
fizetendő postaköltséget. Szállítási idő: általában 5-25 nap.
Ha a Webshop nem tudta a postaköltséget kiszámolni, akkor arra a rendeltetési helyre, címre, országba nem szállítunk. Ezzel kapcsolatban kérjük ne írjon e-mailt, ha tud, kérjük válasszon más szállítási címet.
11.2. Az áruk szállítása Vevő által megadott szállítási címre történő postai feladással történik, hacsak eltérő megállapodás nem történt. A szállítás szempontjából a Vevő által az Eladónak megadott szállítási cím a mérvadó.
11.3. Ha a szállító cég a feladott árut az Eladónak visszaküldi, mert a Vevőnek való kézbesítés nem volt lehetséges, a sikertelen kiszállítás költségeit a Vevő viseli. Ez akkor is érvényes, ha a Vevő okozta a kiszállítás lehetetlenségét, vagy akadályoztatva volt a felajánlott szolgáltatás/termék átvételében. Még akkor is, ha a Vevő az adott határidőn belül él az elállási jogával, a sikertelen szállítás költségeit a Vevőnek kell viselnie, ezeket az Eladó nem vállalja át. Ha az áru visszaküldése a szállító cég hibájából következik be, az Eladó fizeti a szállítási költségeket.
11.4. A feltüntetett árak adómentes exportszállításra vonatkoznak.
Az esetleges szállítási költségeket hozzá kell adni. Mivel a szállítási költségek súlytól és távolságtól függően változhatnak, amikor a szállítási költségek felmerülnek, ezt a Megrendelés leadása előtt is közli a Webshop a Vevővel, ha a szállítási cím helyesen van megadva.
11.5. Világszerte szállítunk, de vannak olyan országok, ahová nem szállítunk: ha a Webshop ki tudta számolni a postaköltséget, oda lehetséges a szállítás. Ha (a helyes szállítási cím megadása után) a Webshop nem tudta kiszámolni a postaköltséget, a szállítás oda nem lehetséges. Kérjük, adjon meg egy másik címet. A szállítási költségeket a kosárrendszerben és a rendelés oldalán ismét egyértelműen közöljük Önnel.
11.6. A Vevő a Webshopban láthatja a nemzetközi szállítási költségeket az ország megadásával, ahová az árut szállítatni kívánja. Nemzetközi szállítás esetén feltétlenül adja meg a telefonszámát, a zökkenőmentes kiszállítás érdekében. Ha a szállítás nem Európai Unió országokba történik, további vámok, adók vagy illetékek fizetésére kötelezhetik a Vevőt, amit az ott illetékes vám- vagy adóhatóságnak kell megfizetnie. Javasoljuk a Vevőnek, hogy a Megrendelés leadása előtt érdeklődjön a részletekről a vám- vagy adóhatóságnál.
11.7. A jegyek, belépőjegyek, rendezvénybelépők, szemináriumi belépőjegyek az alábbiak szerint kerülnek átadásra a Vevőnek: letöltéssel az e-mailben küldött linkre kattintva.
11.8. Amennyiben más megállapodás nem jött létre, a jegyekkel való kereskedés nem megengedett, a jegyek nem átruházhatók, nem árusíthatók.

12. Garancia, jótállás
12.1. A Webshopban megrendelhető könyvek esetében rendkívül ritkán, de előfordul rejtett nyomtatási hiba, hibás oldal, elcsúszott nyomtatás, fordítva bekötött oldal, hiányzó oldal, megnyomtatásra nem került oldal, gyűrött oldal, sérült oldal, papírhibás oldal.
12.2. Nyomdai hibákra 60 napos (hatvan napos) cseregaranciát vállalunk, postai úton történt rongálódás esetén 14 napos (tizennégy napos) cseregaranciát vállalunk.
14.3. Ha nyomdai hibát vagy rongálódást észlel kérjük vegye fel a kapcsolatot e-mailben az Eladóval (webshop et biologikaverlag.de) és a terméket küldje vissza postai úton az Eladó általi válasz e-mailben megadott címre. A borítékra írja rá hogy “EEE” és miután a hibás termék visszaérkezett az Eladó egy munkanapon belül postázza az új csere terméket. Ez esetben a postaköltséget vállaljuk.
12.4. Visszaküldés előtt vagy visszaküldés nélkül nem áll módunkban könyvet cserélni.
12.5. Ha a Vevő nem jelzi a problémát az adott határidőn belül, azzal lemond a hibák miatti jogi vagy szerződéses igényeiről.

13. Tulajdonjog fenntartása
Ha az Eladó előre teljesít, a teljes vételár teljes kifizetéséig fenntartja a tulajdonjogát a leszállított árura.

14. A Megrendelés módosítás, elállás joga
14.1. Mielőtt a küldemény az Eladó által szállításra/postára kerül, lehetőség van a Megrendelést módosítani. A Megrendelés módosítása érdekében a Vevőnek írnia kell egy e-mailt az Eladónak (e-mail: webshop et biologikaverlag.de) arról, hogy mit kíván a Megrendelésében módosítani, mert jelzése így azonnal iktatásra kerül és az írott szöveget az Eladó le tudja magának fordítani. Függetlenül attól, hogy a Vevő milyen nyelven írt, az Eladó válaszolni németül vagy angolul fog,
amit a Vevő online fordítóprogramban lefordíthat magának.
Az adatok és szöveg, amit a módosítást közlő e-mailben meg kell adni:
Tárgy: Módosítás, megrendelésszám
A megrendelésemben a következőt szeretném módosítani…
Név, telefonszám.
14.2. A vásárlókat, a fogyasztókat (a Vevőt) megilleti az elállási jog. A Vevő jogosult a jelen szerződést tizennégy napon belül indokolás nélkül felmondani, elállhat a szerződéstől abban az esetben, ha a terméket tiszta, száraz, karcmentes és sérülésmentes állapotban vissza tudja szolgáltatni. Az elállási határidő attól a naptól számított tizennegyedik nap, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megnevezett harmadik személy (aki nem a fuvarozó) a terméket a fuvarozótól átvette.
14.3. Az elállási jog gyakorlása érdekében a Vevőnek tájékoztatnia kell az Eladót (e-mail: webshop et biologikaverlag.de) arról, hogy el kíván állni a szerződéstől. Az adatok és szöveg, amit az elállást közlő e-mailben meg kell adni:
Tárgy: Elállás, megrendelésszám
Ezennel visszavonom a hivatkozott termék megvásárlására
kötött szerződésemet, és a terméket postai úton visszaküldöm.
Név, telefonszám, IBAN bankszámlaszám, számlatulajdonos neve.
Mivel az Eladó nem tudja a Vevő bankkártya adatait és bankszámlaszámát, a Vevőnek mindenképpen meg kell adnia a bankszámlaszámot, ahová a vételár visszafizetését kéri.
14.4. Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítést az elállási határidő lejárta előtt elküldi.
Kérjük, kerülje el az áruk sérülését és szennyeződését. Az árut megfelelő csomagolásban küldje vissza az Eladónak a szállítás közbeni sérülések elleni védelem érdekében.
14.5. Miután a visszaküldött terméket az Eladó sértetlenül megkapta, egy munkanapon belül visszautalja a vételárat a Vevőnek. Az áru visszaküldésének költségei a Vevőt terhelik.

15. A Vevő további jogai, jogorvoslati lehetőségek
15.1. Adatokhoz hozzáférés joga: a Vevő jogosult arra, hogy az Eladótól tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatai kezelése az Eladónál folyamatban van-e. A Vevő jogosult az Eladó által kezelt személyes adataihoz hozzáférni. Jogosult továbbá hozzáférni azokhoz az információkhoz is, melyeket jelen szabályzat tartalmaz.
15.2. Adatok helyesbítéséhez való jog: a Vevő jogosult arra, hogy a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje, amelyet az Eladó késedelem nélkül helyesbít.
15.3. Adatok törléséhez (“elfeledtetéshez”) való jog: a Vevő jogosult arra, hogy kérésére az Eladó indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlési kérelem esetén az Eladó telefonos visszahívással beazonosítja és megkérdezi a Vevőt, hogy valóban ő kérelmezte-e a törlést, és ha igen, akkor haladéktalanul törli az adatokat az adatbázisából.
15.4. Az adatfeldolgozás korlátozásához való jog: a Vevő jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha vitatja az adatkezelés pontosságát, ha helytelen megadott adatok esetén is ellenzi az adatai törlését, az Eladónak már nincs szüksége az adatra, de a Vevő írásban kérelmezi azok megtartását, vagy a Vevő a tiltakozási, korlátozási jogával élt az adatkezeléssel kapcsolatban.
15.5. Adatlekéréshez, Adathordozhatósághoz való jog: a Vevő jogosult arra, hogy a róla tárolt, rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható, digitális formátumban (doc, txt) megkapja. Ez a jog abban az esetben illeti meg a Vevőt, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés (Vevő által menedzselve és az Eladó részéről) automatizált módon történik. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy még a Vevő írásos rendelkezése esetén sem szolgáltatja ki, nem adja tovább, nem továbbítja a Vevő adatait más (a Vevő által megadott) Adatkezelőnek.
15.6. Tiltakozáshoz való jog: a Vevő jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen. Az Eladó direkt marketing (időszakos kedvezmények és reklámajánlatok küldése) tevékenységével kapcsolatban a Vevő bármikor tiltakozhat.
15.7. Az Eladó a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), legfeljebb azonban 30 napon belül a Vevő erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén törli az adatokat. Ha az Eladó a Vevő kérésének nem tud eleget tenni, pl. valamilyen jogszabály kötelez egy időre az adat megőrzésére – erről a Vevőt 30 napon belül tájékoztatja, és tájékoztatja hogy adata előre láthatóan mikor kerül törlésre.
15.8. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
15.9. A Vevő az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az Eladóval való kapcsolatfelvétel útján gyakorolhatja az alábbi e-mail címen: webshop et biologikaverlag.de
15.10. A Vevő jogorvoslati igénye esetén a Németország Királyság illetékes törvényszékhez, bírósághoz fordulhat.

16. Promóciós utalványok beváltása
16.1. Az Eladó által meghatározott érvényességi idejű promóciók keretében ingyenesen kiadott, a Vevő által nem megvásárolható utalványok (a továbbiakban: promóciós utalványok) kizárólag az Eladó Webshopjában és csak a meghatározott időszakban válthatók be.
16.2. Az egyes termékek kizárhatók az utalványos promócióból, ha a promóciós utalvány tartalma korlátozást mutat.
16.3. A promóciós utalványok csak a rendelési folyamat lezárása előtt válthatók be. Utólagos beszámítás nem lehetséges.
16.4. Megrendelésenként csak egy promóciós utalvány váltható be.
16.5. Az áru értékének legalább a promóciós utalvány összegével kell megegyeznie. A fennmaradó összeget az Eladó nem téríti vissza.
16.6. Ha a promóciós utalvány értéke nem elegendő a Megrendelés fedezésére, a különbözet kiegyenlítésére az Eladó által kínált egyéb fizetési módok egyike választható.
16.7. A promóciós utalvány átruházható.
16.8. A promóciós utalvány egyenlege, illetve a promóciós utalvány nem váltható pénzre, nem fizethető ki készpénzben, nem kamatoztatható.
16.9. A promóciós utalvány értéke nem téríthető vissza, még akkor sem, ha a Vevő a promóciós utalvánnyal részben vagy egészben kifizetett árut a törvényes elállási joga keretében visszaküldi.

17. Az Eladó rendezvényei
17.1. Az Eladó által szervezett tudományos szemináriumokon, eseményeken, rendezvényeken elhangzó információk, nem helyettesítik az orvosi utasításokat, kezeléseket, műtéteket és a megfelelő felírt gyógyszereket. A rendezvények tartalmáért az Eladó nem vállalja a felelősséget, azok mindenkor az adott előadó, tréner, szakember, orvos, vagy szakértő saját szemléletét, gondolkodását, véleményét, tudását tükrözik.
17.2. A rendezvények árait és részleteit illetően – lásd a feltételeket az adott rendezvény leírásában. Az árak minden esetben nettó árak, ÁFA nélkül vannak megadva.
17.3. Az Eladó rendezvényein hang- vagy videofelvételek készítése szerzői jogi okokból tilos, kivéve, ha erről írásban külön megállapodás történt. Ennek be nem tartása esetén a szervező jogi lépéseket tehet. Emellett a résztvevőt kizárják a szeminárium további részéből, és a szeminárium árának visszatérítésére nincs lehetőség.
Rendezvények lemondási díjai
17.4. Ha a részvételt a Vevő időben lemondja, ez a rendezvény kezdete előtt legalább 30 nappal történő írásbeli lemondást jelent – a befizetett részvételi díj teljes összegét visszatérítjük.
17.5. Ha a részvételt a rendezvény kezdete előtt 29 napon belül mondják le, a befizetett összegnek csak egy részét térítjük vissza, az alábbiak szerint. Lemondás a rendezvény kezdete előtt:
29 – 20 nappal a rendezvény belépődíjának 80%-át visszatérítjük,
19 – 10 nappal a rendezvény kezdete előtt 50%-ot térítünk vissza,
9 – 1 nappal a rendezvény kezdete előtt 20%-ot térítünk vissza, és
0% a rendezvény napján történő lemondás esetén.
17.6. A rendezvényen, eseményen, szemináriumon, való részvételt megszakító résztvevő nem jogosult a részvételi díj vagy belépődíj visszatérítésére.
17.7. A szervező fenntartja a jogot, hogy a rendezvényt akár rövid határidővel is lemondja, ha a rendezvényre nem jelentkezik elegendő számú résztvevő. Ilyen esetben a teljes belépődíjat visszatérítik a résztvevőknek.
17.8. A szervező fenntartja a jogot, hogy a rendezvények helyszínét rövid határidővel megváltoztassa, ha a helyszín nem biztosít elegendő helyet a résztvevők számára.

18. Hivatkozások és linkek
Az Eladó nem felel az Eladó felelősségi körén kívül eső, külső weboldalakra mutató közvetlen vagy közvetett hivatkozásokért (“hiperhivatkozások”). Az Eladó ezúton kifejezetten kijelenti, hogy a hivatkozott oldalakon a hivatkozások létrehozásakor nem volt észlelhető illegális tartalom. Az Eladónak semmilyen befolyása nincs a linkelt oldalak jelenlegi és jövőbeli kialakítására, tartalmára vagy szerzőségére. Ezért ezennel kifejezetten elhatárolódik a linkelt oldalak minden olyan tartalmától, amely a link létrehozását követően változott. Ez a nyilatkozat vonatkozik az Eladó saját internetes kínálatában beállított valamennyi linkre és hivatkozásra, valamint a vendégkönyvekben, vitafórumokon, linkkönyvtárakban, levelezőlistákon és az Eladó által létrehozott minden olyan, harmadik féltől származó bejegyzésre, amelyhez külső írásos hozzáférés lehetséges. Az illegális, helytelen vagy hiányos tartalmakért és különösen az ilyen információk használatából vagy nem használatából eredő károkért kizárólag az oldal szolgáltatója felelős, amelyre hivatkoznak, nem pedig az, aki csupán hivatkozásokkal utal az adott publikációra.

19. Szerzői jog és védjegy jog
19.1. Az Eladónak jogosultsága van a Weboldalán a Biologika Szerv Atlaszból oldalakat megjeleníteni, és a könyveket a Webshopjában árusítani. Ezen engedélyeken felül, a könyveket és a Biologika logót külön törvények és megállapodások védik, kapcsolódó információkért lásd az Eladó Weboldalának Impresszumát.
19.2. Az Eladó törekszik arra, hogy az összes kiadványban felhasznált képek, grafikák, hangdokumentumok, videofilmek és szövegek szerzői jogait betartsa, a saját maga által készített képeket, grafikákat, hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket felhasználja, vagy licencmentes grafikákat, hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket használjon. Források: https://unsplash.com https://www.pexels.com/ https://pixabay.com/ https://www.flickr.com http://www.freepik.com http://sparx-design.de/ https://www.flickr.com http://sparx-design.de/
19.3. A Weboldalon említett, esetlegesen harmadik fél által védett valamennyi márkanév és védjegy korlátozás nélkül a vonatkozó védjegyjogszabályok rendelkezéseinek és a mindenkori bejegyzett tulajdonosok tulajdonjogának hatálya alá tartozik. Egy védjegy puszta említése nem jelenti azt, hogy azt nem védik harmadik felek jogai.
19.4. A tárgyak, például ábrák, hangok vagy szövegek más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban való sokszorosítása vagy felhasználása az Eladó írásos beleegyezése nélkül nem megengedett.

20. Felelősségnyilatkozat, felelősség kizárás
20.1. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy nem vállal felelősséget a Weboldalon található információk aktualitásáért, helyességéért és teljességéért. Az Eladóval szembeni, a megadott információk felhasználása vagy nem felhasználása, illetve a helytelen vagy hiányos információk felhasználása által okozott vagyoni vagy nem vagyoni károkkal kapcsolatos felelősségre vonatkozó igények alapvetően kizártak, kivéve, ha az Eladó bizonyíthatóan szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartást tanúsít.
20.2. Az Eladó kifejezetten fenntartja a jogot, hogy az oldalak egyes részeit vagy a teljes ajánlatot előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje, illetve a közzétételt ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse.

21. Panaszkezelés
Webshopot üzemeltető Eladó elérhetőségeit a jelen dokumentum 2. pontja tartalmazza, esetleges panaszt azokon az elérhetőségeken lehet benyújtani, jelezni. Az ott megadott e-mail elérhetőségen teheti fel a teljesítés alatt lévő megrendelésével kapcsolatos kérdését, visszajelzését, ott jelentheti be kifogását, panaszát, könyv nyomtatási hibát, könyv csere igényét, vagy a megrendeléstől elállását.

22. Egyéb rendelkezések, alternatív vitarendezés
Az Eladó és a Vevő kikötik hogy esetleges vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az Eladó és a Vevő a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Németország Királyság bíróságainak illetékességét.

Biologika Verlagsanstalt, 2021.07.29.
Jelen dokumentum legutóbbi frissítése: 2023.11.07.

error: Protected content.